AdvertisementYou can contact us for advertising here

अनुसन्धानमा रमाउने अर्थशास्त्री
आफ्नो अनुसन्धानले कुनैपनि समस्याको भरपर्दो समाधान सुझाओस् भन्ने चाहने अमेरिकामा कार्यरत युवा अर्थशास्त्री पराग पाठक नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पनि निकै महत्त्व दिन्छन्।


आफ्नो अनुसन्धानले कुनैपनि समस्याको भरपर्दो समाधान सुझाओस् भन्ने चाहने अमेरिकामा कार्यरत युवा अर्थशास्त्री पराग पाठक नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पनि निकै महत्त्व दिन्छन्।
अनुसन्धानमा रमाउने अर्थशास्त्री
अनुसन्धानमा रमाउने अर्थशास्त्री
BBC CO UK- nepali
{$excerpt:n}

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.