AdvertisementYou can contact us for advertising here

‘कर्नाटक सरकारको साँचो राज्यपालको हातमा’
राज्यपाल वजुभाई वाला नरेन्द्र मोदी १३ वर्षसम्म गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा उनको मन्त्रिमण्डलमा ९ वर्ष वित्तमन्त्री थिए।

राज्यपाल वजुभाई वाला नरेन्द्र मोदी १३ वर्षसम्म गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा उनको मन्त्रिमण्डलमा ९ वर्ष वित्तमन्त्री थिए।
‘कर्नाटक सरकारको साँचो राज्यपालको हातमा’
BBC CO UK- nepali

‘कर्नाटक सरकारको साँचो राज्यपालको हातमा’

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.