AdvertisementYou can contact us for advertising here

‘काम नगर्ने’ ठेकेदारमाथि किन भएन कारबाही
काम सकारेर नगर्ने देशभरिका ठेकेदारहरूको गृह मन्त्रालयले सूची तयार पारेको पाँच महिना हुन लागेको छ, तर तिनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।


BBC CO UK- nepali

‘काम नगर्ने’ ठेकेदारमाथि किन भएन कारबाही

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.