AdvertisementYou can contact us for advertising here

नेपाल आउने अवैध आप्रवासीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ?
विभिन्न बहानामा यतै बस्नेगरी वा यहाँको बाटो प्रयोग गरी विभिन्न देश जानलाई नेपाल आउने अवैध आप्रवासीको सङ्ख्या बढ्न थालेको बनाइन्छ।


BBC CO UK- nepali

नेपाल आउने अवैध आप्रवासीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.