AdvertisementYou can contact us for advertising here

विभाजनलाई पार गर्दा: बाँच्दा विभाजित, मरेपछि सँगै
पश्चिमोत्तर पाकिस्तानमा एउटा चिहान छ जहाँ हिन्दु, मुसलमान, ईसाई र सिखहरू एवम् आत्मघाती तालिबान आक्रमणकारी र तिनले मारेका व्यक्तिहरूलाई विना भेदभाव सँगसँगै गाडिन्छ।


पश्चिमोत्तर पाकिस्तानमा एउटा चिहान छ जहाँ हिन्दु, मुसलमान, ईसाई र सिखहरू एवम् आत्मघाती तालिबान आक्रमणकारी र तिनले मारेका व्यक्तिहरूलाई विना भेदभाव सँगसँगै गाडिन्छ।
विभाजनलाई पार गर्दा: बाँच्दा विभाजित, मरेपछि सँगै
विभाजनलाई पार गर्दा: बाँच्दा विभाजित, मरेपछि सँगै
BBC CO UK- nepali
{$excerpt:n}

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.